Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ

Laboratoř programovatelných automatů

Laboratoř programovatelných automatů je prostorem pro výuku především vyspělých průmyslových řídicích systémů. Kromě výuky specializovaných předmětů je laboratoř využívána studenty při řešení ročníkových projektů a diplomových prací.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

  • Neelektrické pohony (2372027)
  • Řízení programovatelnými automaty (2371527)
  • Systémy pro vizualizaci a sběr dat (2372035)
  • Inženýrská psychologie (2372050)
  • Projektování informačních systémů (2371137)
  • Automatizace pro průmyslovou praxi (2371110)

Umístění laboratoře

T4:C1-109

Kontakt

Ing. Martie Martinásková, Ph.D.

Laboratorní úloha „Pneumatický manipulátor“

Popis laboratorní úlohy Technologický proces představuje zařízení sestavené ze pneumatických pohonů (a dvou pomocných), které jsou ovládané ventilovým terminálem. Ten je řízen z programovatelného automatu (v současnosti PLC Unipi Axon). Návrhy jednoduchých úkolů k řešení na virtuálním modelu Rozdělte program na jednotlivé pohybové sekvence: a.  jenom překládání kuliček nahoru, b.  […]