Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ

Laboratoř programovatelných automatů

Laboratoř programovatelných automatů je prostorem pro výuku především vyspělých průmyslových řídicích systémů. Kromě výuky specializovaných předmětů je laboratoř využívána studenty při řešení ročníkových projektů a diplomových prací.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

  • Neelektrické pohony (2372027)
  • Řízení programovatelnými automaty (2371527)
  • Systémy pro vizualizaci a sběr dat (2372035)
  • Inženýrská psychologie (2372050)
  • Projektování informačních systémů (2371137)

Umístění laboratoře

T4:C1-109

Kontakt

Ing. Martie Martinásková, Ph.D.

Laboratorní úloha „Pneumatický robot“

Popis laboratorní úlohy Model robota manipulátoru má za úkol pomocí specifického pohybu přemístit ložiskovou kuličku z konce spirálové dráhy zpět na začátek. Robot umožňuje přesun pouze jedné kuličky, kterou do startovací polohy vypouští pneumatická závora složená ze dvou dvoustavových pneumatických motorů a to tak, že za sebou poskládané kuličky střídavým […]