Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ VESTAVĚNÝCH SYSTÉMŮ

Laboratoř vestavěných systémů

Tato laboratoř je zaměřená na programování elektronických systémů. V laboratoři probíhá výuka programování řídicích systémů s mikroprocesory. Používáme vývojové kity s rychlými procesory Silabs 8051. Dále zde probíhá výuka rychlého prototypování hardware a software, s procesory STM32 řady F7, v prostření Matlab a Simulink. Jsou zde také k dispozici systémy s měřícími kartami National Instruments, průmyslové řídicí systémy cRIO a desky s obvody FPGA.

Zájemcům umožníme přístup k programátoru pro programování pamětí EEPROM, EPROM a procesorů s uvedenými paměťmi.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

  • Vestavěné systémy (2141075)
  • Mikropočítače a aplikace (2141006)
  • Počítačem podporované měření (2141082)
  • Inteligentní měřicí a řídicí systémy (W14O003)
  • Prostředky automatického řízení (2371524)

Umístění laboratoře

T4:G2–155

Kontakt

doc. Ing. Jan Chyský, CSc.