Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ VLNOVÉ OPTIKY

Laboratoř vlnové optiky

Vybavení zahrnuje HeNe lasery, anti-vibrační stůl, volnou optiku (zrcátka, objektivy, čvrt- a půlvlnové destičky, hranoly, děliče), mechanické prvky pro upevnění optiky, prostorové filtry, detektor výkonu záření, Shack-Hartmanův senzor vlnoplochy. Nahrávají se zde hologramy na skleněné i foliové podložky.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

Umístění laboratoře

T4:s204 (domeček)

Kontakt

Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D.