Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘE ZÁKLADŮ ELEKTROTECHNIKY

Laboratoře základů elektrotechniky

V laboratořích probíhá převážně výuka v bakalářském studiu. Vyučovány jsou základy elektrotechniky, tj. student by měl pochopit, jaké jsou základní vlastnosti součástek a jaké je jejich použití. Z oblasti elektrických pohonů se jedná zejména o zjišťování základních charakteristik, například závislosti momentu na otáčkách pro vybrané typy motorů. Smyslem je ukázat pro jaké typy strojů se hodí ten který typ pohonu. Z hlediska řízení pohonů (v souvislosti s elektronikou) jsou ukazovány hlavně frekvenční měniče, jejich principy, vlastnosti a použití v pohonářské aplikaci. Úlohy v laboratořích se průběžně mění, tj. nejsou trvale postavené, ale obměňují se v průběhu semestru.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

  • Elektrické obvody a elektronika (2141504)
  • Elektrické stroje a pohony (2141505)
  • a některé další specializované předměty