Department of Instrumentation and Control Engineering

Termín odevzdání bakalářských/diplomových prací v letním semestru akademického roku 2023/2024

Pro letní semestr akademického roku 2023/2024 ustanovuji tyto termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových (dále jen BP/DP) prací:

Pro Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu BP/DP konanou od 17.6. – 28.6. 2024 ustanovuji termín odevzdání BP/DP nejpozději do 31.5.2024.

Pokud není možné odevzdat BP/DP v tomto termínu, podá student žádost o odklad vedoucímu ústavu, spolu se zdůvodněním odkladu.

V případě skládání Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP/DP v termínu od 26.8. – 6.9. 2024 ustanovuji termín odevzdání BP/DP nejpozději do 2.8.2024.