Laboratoř mikroobrábění

Laboratoř mikroobrábění Ústavu přístrojové a řídící techniky FS ČVUT byla koncem roku 2009 vybavena unikátním elektroerozivním strojem SODICK AP1 L umožňujícím realizovat výrobu velmi přesných a jemných detailů jak na makroobrobcích, například detailů lisovacích forem, tak i výrobu mikrosoučástek a mikrosystémů. Kromě toho laboratoř disponuje metrologickými možnostmi, jako je elektrokontaktní sonda pro 3D měření nebo dílenským mikroskopem s digitálním výstupem.

  • Parametry obrábění

Pracovní prostor: 200×120×200 mm Dielektrikum: olej Opakovatelnost: ±1,5 um Dosažitelné detaily: 10 um Dosažitelná kvalita povrchu: Ra = 0,06 Rozlišení osy U: 0,00034°

Laboratoř slouží jak pro výuku v magisterském studiu, kdy zde již bylo realizováno a úspěšně obhájeno několik diplomových prací, tak i pro řešení vlastních projektů doktorandu oboru Konstrukční a procesní inženýrství zaměření přesná mechanika a optika. Kromě toho se v laboratoři realizuje vlastní výzkum prezentovaný v mezinárodních časopisech a konferencích. Jsme hrdí i na širokou spolupráci s průmyslem i jinými akademickými institucemi, pro které jsme již realizovali vývoj technologie a výrobu řady mikrostruktur.

Bližší informace: doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. – Jan.Hosek@

fs.cvut.cz