Laboratoř vestavěných systémů

Laboratoř vestavěných systémů je umístěna v objektu halových laboratoří číslo dveří G2–155, odpovědnou osobou je doc. Chyský. V letošním roce byly nově zrekonstuovány elektrické rozvody a položeno nové PVC. Laboratoř slouží k výuce předmětů Vestavěné systémy, Mikropočítače a aplikace, Počítačem podporované měření (LabView), Inteligentní měřicí a řídicí systémy a částečně Prostředky automatického řízení. Labořatoř je standardně vybavena dataprojektorem, bílou tabulí a dále šesti pracovišti z nichž každé disponuje PC, vývojovým kitem SiLabs C8051C120, PLC cRIO, zdrojem AUL512 (2×12V+5V) a dalšími HW moduly pro styk s reálným prostředím. Pracoviště jsou dále podle potřeby vybavena dalšími zdroji, generátorem signálů, osciloskopem a multimetry. Nainstalovaný SW obsahuje standardně Windows XP, MSO2010, Keil C51 SW evaluation version, plnou školní verzi LabView2012 a MATLAB&Simulink. V laboratyoři je možné vyvíjet SW pro minimální systémy založené na mikropočítačích rodiny I'51 až po systémy založené na PLC National Instruments cRIO s FPGA polem pro rychlé děje. Zájemcům umožníme přístuip k programátoru pro programování pamětí EEPROM, EPROM a procesorů s uvedenými paměťmi.