Zicha Josef - Nabídka zadání pro Projekt II

Název Vedoucí práce Rok zadání Aktivní nebo archivní projekt?
Pointační mechanismus astronomického dalekohedu 
doc. Ing. Josef Zicha, CSc.
2 017 Aktivní projekt - nabízet