Bauerová Dana

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Luňák Štěpán. Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru. 2013-10-01, bakalářská práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Bauerová Dana, recenzent: Hlaváč Vladimír

[2] Mazurenko Nikita. Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce. 2017-06-16, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Bauerová Dana

[3] Hylmar František. Samoladící regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot. 2018-06-20, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Bauerová Dana

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz

Seznam z databáze diplomky.fs.cvut.cz kde jsou závěrečné práce do roku 2013


[1] Zoglauer Milan . Model výrobní linky , 2001/2002, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[2] Vurmova Jana . Analyza systemu mereni se SW podporou , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[3] Musil Vilém . Laboratorní úloha "Měření průtoku" , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[4] Píštěk Metoděj . Řízení pohybu kamery v testovací stanici , 2007/2008, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[5] Luňák Štěpán . Elektrické snímání polohy plováku průtokoměru , 2012/2013, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz