Hošek Jan

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Manoharan Rajesh Kumar. Design of an instrument for Bidirectional Texture Function (BTF) measurement. 2013-10-01, diplomová práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Havran Vlastimil

[2] Mareš Jiří. Návrh automatického dávkovače pro optické senzory. 2016-06-14, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Horák Petr

[3] Schöbel Patrick. Fyzikální parametry elektroerozivního obrábění. 2016-06-15, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Zicha Josef

[4] Hadraba Daniel. Návrh a realizace zařízení pro testování stavebních vzorků v klimatické komoře. 2016-06-15, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Sovják Radoslav

[5] Hron Tomáš. Měření drsností povrchu pro průmyslové aplikace. 2017-06-16, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Svoboda Ondřej

[6] Daněk Martin. Zařízení pro určení parametrů padající kuličky. 2013-10-01, diplomová práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Homer Pavel

[7] Kohoutková Barbora. Výrobní kontrola progresivních čoček. 2013-06-27, bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Hrdlička Jaroslav

[8] Drahokoupil Jan. Elektroerozivní obrábění hřídelí a elektrod pomocí vertikální brusky. 2013-10-01, diplomová práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Skopal Jaroslav

[9] Hrušková Aneta. Výroba progresivních čoček. 2013-06-27, bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Hrdlička Jaroslav

[10] Šindelář Jan. Korekce refrakčních vad brýlovou čočkou. 2012-07-24, bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Adolt Augustin

[11] Kajnar Pavel. Moderní optické prvky a jejich aplikace v optických soustavách. 2014-08-20, disertační práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Hošek Jan

[12] Petr Písařík. Optické metody meření deformace nebo posunutí. 2019-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Němcová Šárka

[13] David Janouch. Naklápěcí robotický manipulátor. 2019-06-21, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Studenovský Pavel

[14] Petr Šindelář. Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění. 2019-06-13, doktorská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Kříž Antonín

[15] Kateřina Juráňová. Návrh technického řešení a konstrukce opto-mechanického zařízení AbloCAM. 2020-01-30, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Němcová Šárka

[16] Vojtěch Čejka. Konstrukce mobilní platformy pro robotické polohování měřicího přístroje. 2020-08-26, magisterská práce, ústav konstruování a částí strojů, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Křička Jaroslav

[17] Petr Linduška. Použití a modifikace triangulačního senzoru vzdálenosti. 2020-09-04, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Němcová Šárka

[18] Jarno Matti Juhani Mastomäki. Numerické simulace oční struktury v průběhu endoskopického zákroku. 2020-09-04, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Šepitka Josef

[19] Gilberto Ramos Venegas. Automatizace nastavení prostorového filtru. 2020-09-04, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hošek Jan, recenzent: Vlk Jiří

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz