Kokeš Josef

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Nguyen Ba Nghien. Create a Method to Predict Pseudo - Random Data Using Hilbert Huang Transform and Prediction with Neural Networks and Fuzzy Logic. 2014-01-22, disertační práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Kokeš Josef, recenzent: Kokeš Josef

[2] Sergey Tamarovskiy. Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Kokeš Josef, recenzent: Oswald Cyril

[3] Břinčil Tomáš. Řídicí jednotka pro ovládání a monitorování pěstebních podmínek. 2017-01-08, magisterská práce, katedra mikroelektroniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Kulha Pavel, recenzent: Kokeš Josef

[4] Kadlec Vojtěch. Serverová aplikace pro bezpečný sběr dat. 2017-06-15, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hlaváč Vladimír, recenzent: Kokeš Josef

[5] Ondřej Bimka. Mobilní aplikace pro vyhledávání učeben. 2019-06-20, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hlaváč Vladimír, recenzent: Kokeš Josef

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz

Seznam z databáze diplomky.fs.cvut.cz kde jsou závěrečné práce do roku 2013


[1] BOLDIŠ Juraj . Dynamické vážení , 1999/2000, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[2] STŘELEČEK Jan . Řízení přístupů k dokumentům , 1999/2000, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[3] Pátek Radek . Program pro řízení právní kanceláře , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[4] Poles Pavel . Aplikační server , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[5] Přibyl Marek . PHP serverová aplikace , 2002/2003, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[6] Aichinger Michal . Komprimační algoritmy , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[7] Jelen Václav . Optický přenos dat , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[8] Mayer Jakub . Inteligentní řízení záznamové jednotky , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[9] Novák Michal . Predikce složitého procesu , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[10] Renner Luboš . Optický přenos dat , 2003/2004, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[11] Bursíková Stanislava . Napojení expertního systému na SQL server , 2004/2005, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[12] Verner Michal . Napojení expertního systému na internet , 2004/2005, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[13] Dušek Viktor . Elektronický archivační systém , 2005/2006, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[14] Pečman Jiří . Genetické algoritmy a jejich implementace prostřednictvím expertního systému , 2005/2006, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[15] Petr Jakub . Bezpečnostní aspekty internetové aplikace , 2005/2006, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[16] Aljaboobi Osamah . Editor v JavaScript a DHTML , 2006/2007, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[17] Anderle František . Hilber-Huangova transfromace , 2008/2009, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[18] Ri CHOL RYONG . KONEČNÝ AUTOMAT S NEURČITOSTI , 2008/2009, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[19] Vaculík Lukáš . Rádiová lokalizace pomocí protokolu ZigBee , 2009/2010, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[20] Smejkal Jan . Virtuální úloha pro analýzu drsnosti povrchu optickou cestou , 2010/2011, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

[21] Štrof Martin . Využití G-Kódu pro řízení víceosého manipulátoru firmy EPSON , 2010/2011, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz