Macúchová Karolína

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Macúchová K.. Simulation, Measurement and Spectral Analysis of Night Sky light Background. 2014, článek v časopise, Macúchová K., České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Macúchová K., recenzent: Macúchová K.

[2] Jirsová Miroslava. Pohonná jednotka astronomického dalekohledu. 2017-01-06, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Zicha Josef, recenzent: Macúchová Karolina

[3] Némethová Dagmar. Experimentální ověření některých parametrů šestipaprskového kloubu. 2018-01-18, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Zicha Josef, recenzent: Macúchová Karolina

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz