Martinásková Marie

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Žídek Lukáš. Instrumentace v okolí dopravníku a jeho řízení. 2016-06-15, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Šmejkal Ladislav

[2] Messas Chahir. Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku. 2017-01-06, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Žilka Miroslav

[3] Natarajan Arun. Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu.. 2017-06-19, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Škeřík Filip

[4] Rengarajan Surya. Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua.. 2017-06-19, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Škeřík Filip

[5] Hu Yutian. Řízení a vizualizace pro systém se speciálním pneumatickým pohonem. 2018-06-20, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Škeřík Filip

[6] Žídek Lukáš. Inovace podsystému vizualizační aplikace pro pražskou teplovodní soustavu (PTS). 2018-06-20, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Šmejkal Ladislav

[7] Burak Susam. Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Škeřík Filip

[8] Jana Koubová. Didaktické úlohy pro digitální pneumatiku s využitím FMT (Festo Motion Terminal). 2020-09-02, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Škeřík Filip

[9] Doležal Tomáš. Technická diagnostika s využitím PLC. 2011-11-16, diplomová práce, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Šmejkal Ladislav, recenzent: Martinásková Marie

[10] Fuksa Radek. Vizualizace provozního režimu malé vodní elektrárny. 2014-01-24, bakalářská práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Zámek Filip, recenzent: Martinásková Marie

[11] Punko Artsiom. Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA. 2018-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Jura Jakub, recenzent: Martinásková Marie

[12] Šrámek Filip. Vzdálené řízení PLC SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS. 2018-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Martinásková Marie

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz