Oswald Cyril

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Plaček , Viktor. Optimal Combustion Conditions for a Smallscale Biomass Boiler. 2012, article, Plaček , Viktor, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Plaček , Viktor, recenzent: Plaček , Viktor

[2] Bazjuk Ludvík. Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu. 2016-06-14, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Plaček Viktor

[3] Mach Marek. Domácí automatizace s Raspberry Pi. 2017-06-13, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Plaček Viktor

[4] Shetty Suraj Balakrishna. Automatické označování měřených časových řad. 2018-08-30, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Cejnek Matouš

[5] Adam Peichl. Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil. 2019-06-21, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Bukovský Ivo

[6] Michal Kuchař. Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Široký Jan

[7] Di Yang. Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Cejnek Matouš

[8] Stanislav Linhart. Modernizace laboratorní úlohy Měření zrychlení při nárazu. 2019-08-30, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Novák Zdeněk

[9] David Polák. Systém vzdáleného monitorování spotřeby energií v průmyslové výrobě. 2020-09-04, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Oswald Cyril, recenzent: Doubek Jan

[10] Ahmed Mohamed Alaa Toubar. Aplikace algoritmu hlubokého učení (deep learning) pro klasifikaci obrazů. 2019-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hlaváč Vladimír, recenzent: Oswald Cyril

[11] František Grossmann. Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení. 2019-06-22, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Cejnek Matouš, recenzent: Oswald Cyril

[12] Sergey Tamarovskiy. Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Kokeš Josef, recenzent: Oswald Cyril

[13] Radek Hofírek. Algoritmy výpočetní inteligence pro rekonstrukci teplotních polí v turbomotoru. 2019-08-29, magisterská práce, ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Bukovský Ivo, recenzent: Oswald Cyril

[14] Josef Řehořík. Dopředné a rekurentní neuronové sítě pro predikci teploty mezi řezy turbovrtulového motoru. 2019-08-29, magisterská práce, ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Bukovský Ivo, recenzent: Oswald Cyril

[15] Martin Cahyna. Jednotné uživatelské rozhraní pro laboratoř automatizace. 2020-01-30, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Oswald Cyril

[16] Štěpán Přibyl. Rešerše algoritmů detekce překážky robota vyhodnocením obrazu z kamery. 2020-06-26, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Novák Martin, recenzent: Oswald Cyril

[17] Jiří Kubica. Diagnostika chyb s využitím strojového vidění. 2020-08-26, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Jura Jakub, recenzent: Oswald Cyril

[18] Jan Mohelník. Laboratorní úloha CP Lab. 2020-09-03, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Oswald Cyril

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz