Trnka Pavel

Vedené závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Trnka Pavel. Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD. 2018-09-15, doktorská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Olehla Miroslav

[2] Allakhverdiev Ruslan. Pracoviště dynamické aktivní termografie. 2016-06-20, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Jura Jakub

[3] Riedl Jan. Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině. 2017-06-19, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Vrána Stanislav

[4] Šrámek Filip. Vzdálené řízení PLC SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS. 2018-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Martinásková Marie

[5] Jakub Valenta. Brankový senzor pro stolní fotbal. 2019-06-22, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Bušek Jaroslav

[6] Jan Riedl. Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu. 2019-06-22, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Novák Zdeněk

[7] Martin Cahyna. Jednotné uživatelské rozhraní pro laboratoř automatizace. 2020-01-30, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Oswald Cyril

[8] Jonáš Cikhart. Inovace laboratorního modelu Soustava tří nádob. 2020-02-01, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Vrána Stanislav

[9] Jan Mohelník. Laboratorní úloha CP Lab. 2020-09-03, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Oswald Cyril

[10] Hunčovský Martin. Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot. 2016-06-13, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[11] Timizar Mehdi Badreddine. Noisy non-linear dynamics analysis and control design for the ball levitation set-up. 2016-06-15, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Fišer Jaromír, recenzent: Trnka Pavel

[12] Beránková Kateřina. Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů. 2017-06-15, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[13] Janouch David. Modely reprezentace vnějšího prostředí v mobilní robotice. 2017-06-16, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Jura Jakub, recenzent: Trnka Pavel

[14] Málek Ondřej. Řízení modelu "Kulička na elipse" pomocí pravděpodobnostního modelu. 2014-01-24, diplomová práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[15] Hornychová Alžběta. Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot. 2018-06-20, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[16] Nurlan Turganbay. Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem. 2019-06-21, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Novák Zdeněk, recenzent: Trnka Pavel

[17] Nikita Mazurenko. PLC Tecomat Foxtrot pro prediktivní řízení dynamických systémů. 2020-01-30, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[18] Adrian Saldanha. Reléová zpětnovazební identifikace využitím GEA pro PID řízení. 2020-09-02, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Hofreiter Milan, recenzent: Trnka Pavel

[19] Karel Riedl. Alternativní metoda snímání dechového vzorce pro účely diagnostiky aktuálního kognitivního stavu operátora. 2020-09-03, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Jura Jakub, recenzent: Trnka Pavel

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz