Vrána Stanislav

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Vrána Stanislav. Frakvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru. 2012-10-19, disertační práce, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Šulc Bohumil, recenzent: Šulc Bohumil

[2] Slabý Jan. Monitoring skartu výrobního a balícího stroje ve firmě Philip Morris International. 2018-08-30, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Vrána Stanislav, recenzent: Cásek Michal

[3] Ondřej Jahoda. Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino. 2019-06-22, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Vrána Stanislav, recenzent: Novák Zdeněk

[4] Riedl Jan. Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině. 2017-06-19, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Vrána Stanislav

[5] Abdulmuhaiman Alwair. Matematický model a vibrační analýza zavěšení vozidel. 2020-01-30, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Musálek Lubomír, recenzent: Vrána Stanislav

[6] Jonáš Cikhart. Inovace laboratorního modelu Soustava tří nádob. 2020-02-01, bakalářská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Trnka Pavel, recenzent: Vrána Stanislav

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz