Žilka Miroslav

Závěrečné práce
Výpisy vedených nebo oponovaných prací z databází dspace.cvut.cz (od roku 2013) a diplomky.fs.cvut.cz (do roku 2013). Může obsahovat duplicity.


Seznam z databáze dspace.cvut.cz kde jsou závěrečné práce převážně od roku 2013


[1] Messas Chahir. Inovace pneumatického řídicího systému lisovacího přípravku. 2017-01-06, magisterská práce, ústav přístrojové a řídící techniky, České vysoké učení technické v Praze, vedoucí: Martinásková Marie, recenzent: Žilka Miroslav

Pozn.: Seznam je generován online z databáze dspace.cvut.cz
Žádná vedená závěrečná práce není zadána v databázi diplomky.fs.cvut.cz
Pozn.: Seznam je generován online z databáze diplomky.fs.cvut.cz