Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav přístrojové a řídicí techniky
Technická 1902/4
166 07 Praha 6 – Dejvice
DIČ: CZ68407700
IČO: 68407700

Česky

sekretariát:
Zuzana Sedlecká

tel.: +420 224 352 569
email: zuzana.sedlecka@fs.cvut.cz