Vozítko na nakloněné rovině pro virtuální laboratoř

Česky

Vedoucí práce:

Cílem práce je připojit laboratorní model vozítka na nakloněné rovině k Raspbery Pi, který bude přístupný prostřednictvím webových stránek, a vytvořit několik řídicích algoritmů, mezi kterými bude možné přepínat. Jako vstupně výstupní modul pro Raspberry Pi je použito Arduino. Raspberry Pi je vybaveno řídicím software Rex, ve kterém je řídicí algoritmus navrhován v grafickém jazyce s možností definovat vlastní funkční bloky. Alternativně je možné použít programovací jazyk Python, ovšem použití software Rex je preferováno, neboť obsahuje podporu pro předávání parametrů mezi řídicím algoritmem a webovou stránkou.