Laboratorní úloha „Vodní levitace“ na veletrhu AMPER 2014

Na brněnském veletrhu AMPER 2014 byla od 18. 3. do 21. 3. ve spolupráci s firmou dataPartner vystavena nově inovována laboratorní úloha „Vodní levitace“. Tato úloha, jež byla vytvořena na Ústavu přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, je běžně využívána pro praktická cvičení z automatického řízení. Úloha vzbudila velkou pozornost návštěvníků, neboť jde o atraktivní úlohu využitelnou pro demonstraci metod z oblasti identifikace a řízení systémů jak v časové, tak i frekvenční oblasti. Návštěvníci mohli sledovat řízený pohyb míčku nadnášeného proudem vody spolu s vykreslovanými průběhy polohy míčku, akčního zásahu i řídicí veličiny.