Vývoj metody stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech - návrh a ověření principů hodnocení hospodářských zásahů pro zajištění podmínek autoregulace