Ústav Biologického inženýrství, ČAV, Nové Hrady

Ústav Biologického inženýrství, ČAV, Nové Hrady,