Kokeš Josef - Hlavní řešitel grantů

Výpis grantů z databáze VVVS
Žádné granty nebyly v databázi VVVS nalezeny.


Pozn. Jsou zobrazovány pouze granty zadané ve VVVS. Databáze obsahuje pouze granty, kde je autor hlavním řešitelem

VVVS = interní datazáze výsledků vědy a výzkumu ČVUT