Prezentace Ústavu PŘT na DOD 11. 2. 2015

Ústav přístrojové a řídicí techniky při akci „Den otevřených dveří“ připravil pro zájemce o studium na fakultě strojní prohlídky laboratoří automatického řízení, programovatelných automatů a optické laboratoře. V místnosti G3–24 byla vytvořena expozice z oblasti automatizace a elektroniky, kde si studenti mohli prohlédnout celou řadu zajímavých exponátů vytvořených pracovníky ústavu, studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Prostřednictvím IP kamer mohli studenti též nahlédnout do vybraných laboratoří včetně možnosti řídit resp. sledovat v činnosti vybrané laboratorní úlohy.