Strojové vidění - automatická kontrola součástek ve vibračních zásobnících

Automatizovaná kontrola výstupu vibračních kruhových zásobníků Projekt se zabývá návrhem systému pro automatizovanou kontrolu výstupu vibračního kruhového zásobníku. Při zakázkové výrobě strojních zařízení pro dopravu a orientaci součástí je velmi důležitá výsledná spolehlivost vyrobeného zařízení. V současné době je v tomto oboru velký tlak na efektivní a rychlou finální kontrolu, která by zákazníkovi zaručila spolehlivý nepřetržitý chod zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zakázkovou výrobu, neexistuje vhodné univerzální průmyslové řešení. Aplikace strojového vidění představuje efektivní a moderní řešení v duchu iniciativy Industry 4.0.
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

Jakub.Jura@fs.cvut.cz

Tel.: 224 352 530

Popis: 

V rámci projektu je vyvíjen systém automatické identifikace součástek na výstupu vibračního kruhového zásobníku. Řešení je šité na míru zadavatele. Využívá běžnou USB kameru. Systém je programován v jazyce Python 2.7 a je využíváno knihovny pro Computer Vision OpenCV (http://opencv.org/). Systém je implementován na platformě minipočítače RaspberryPI. Výstupem software jsou kontrolní reporty o kvalitě výstupu – tedy korektní/nekorektní orientaci součástí, které vystupují z vibračního zásobníku a vstupují do dalšího procesu. Cílem projektu zvýšení spolehlivosti automaticky řízeného výrobního systému.

Přínosy: 

Projekt řeší problematiku kontroly kvality dokončených vibračních kruhových zásobníků, které jsou zkonstruovány kusově a na zakázku za účelem podávání a orientace průmyslových součástí. Zásobník má za úkol dodání součásti ze stroje v přesně dané pozici (natočení). Přesnost natočení (orientace) součásti je potřeba pečlivě testovat a sledovat, mnohdy i několik hodin či dokonce dní. V současné době je k této aktivitě používán obyčejný kamerový systém bez důmyslnějšího rozpoznání obrazu a dohlížející pracovník. Po důkladném prozkoumání bylo zjištěno, že na trhu chybí řešení, které by odpovídalo zadaným požadavkům v odpovídající cenové hladině. I přesto, že lze na trhu nalézt inteligentní kamerové systémy, které tento proces dokáží zastat, většinou se jedná o řešení pro automatizovanou sériovou výrobu a jejich pořizovací cena není vzhledem k předpokládané výši úspory rentabilní. Pokud bychom hledali v systémech, které jsou pro naše účely výhodnější, vzniká problém s kontrolou součástí za pohybu bez možnosti zastavení a také s rozpoznáním více součástí pohybujícími se ve shluku za sebou. Tento problém dnešní kamerové systémy nedokáží spolehlivě vyřešit.

Aplikace: 

Systém je aplikován u výrobce vibačních zásobníků ROX Příbram.

Reference: 
  • ROX spol. sr.o. Příbram

http://www.rox.cz/

  • Kontakty ROX:

Ing. Tomáš Lojík

  • Kontakty ČVUT:

Ing. Matouš Cejnek; Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.