Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení

SGS10/252/OHK2/3T/12

Současný a evidentně i budoucí zájem průmyslové sféry je zaměřen na uplatnění nových technologií, jejichž použití a provozování vyžaduje nasazení pokročilých informačních a řídicích systémů garantujících atraktivnost pro zákazníky tj. vysokou a stálou kvalitu při nízkých nákladech spojenou s nabídkou uživatelského komfortu, zákaznických služeb, obecně nadstandardních doplňkových funkcí. V silně konkurenčním prostředí nelze tyto požadavky spojovat se zvyšováním nákladů, tedy ceny, ale je třeba využívat všech dostupných informačních zdrojů, kterou jsou buď přímo součástí produktu nebo s danou produkcí souvisejí. Používané počítačové zpracování informací otevírá cestu k využití počítačových modelů nejrůznějšího charakteru a koncepce. Navrhovaná oblast vývoje metod, které jsou vhodné pro zpracování signálů, pro detekci a lokalizace poruchových stavů zařízení, diskredibility senzorů a zhoršené funkce pohonů v regulačních obvodech. Zároveň se předpokládá vývoj metod pro efektivní seřizování regulačních obvodů používající standardní i pokročilé algoritmy, optimalizaci činnosti, zahrnuje celou řadu technik. Navrhovaný výzkum se zaměřuje na nejúčinnější z nich – např. na stochastické metody, neuronové sítě, fuzzy přístupy, evoluční algoritmy. Výzkum se bude opírat o počítačové modelování, fyzikální laboratorní modely a pilotní tepelně-energetická (spalovací) zařízení. Budou využita dostupná provozní data, zejména z uhelných elektráren. Součástí projektu je nasazování prostředků průmyslové automatizace na modelovaná zařízení obvykle v netradičním využití a zapojení vyžadujícím vývoj softwaru, testování a experimentální vyhodnocování. Poznatky z modelování a experimentů budou začleněny do inženýrských a operátorských simulátorů, které s vhodným uživatelským rozhraním mohou být využity jak ve vlastním výzkumu, tak zejména ve výuce jako efektivní náhrada investičně a provozně náročných zařízení.

Řešitelský tým:

 • Řešitel: Ing. Stanislav Vrána, DiS., Ph.D.,

Členové řešitelského týmu (akademičtí pracovníci):

 • prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.,
 • prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.,
 • prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.,
 • Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

Členové řešitelského týmu (doktorandi):

 • Ing. Martina Mironovová,
 • Ing. Cyril Oswald,
 • MSc. Ricardo Rodríguez Jorge, Ph.D.,
 • Ing. Pavel Trnka
 • Ing. Lukáš Bouda (pouze 1. rok),
 • Ing. Pavel Jakoubek, Ph.D. (pouze 1. rok),
 • Ing. Ladislav Smetana (pouze 1. rok),
 • Ing. Mgr. Ivana Oswaldová (část 1. roku),
 • Ing. Viktor Plaček (pouze 2. rok),
 • Ing. Štěpán Gojda (2. a 3. rok).

Členové týmu (studenti magisterského studia):

 • Ing. Emmanuel Placier Zavala (pouze 3. rok),
 • Bc. Ondřej Málek (pouze 3. rok).