Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů

Základní informace

Dosavadní výstupy a publikace

[1] Bukovský, I. – Kinsner, W. – Bíla, J.: Multiscale Analysis Approach for Novelty Detection in Adaptation Plot,. In Sensor Signal Processing for Defence, 2012. London, 2012, p.6.

[2] Bukovský, I. – Kinsner, W. – Bíla, J.: Multiscale Approach to Uncertainty Evaluation of Input-Output Data. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi:Workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a riadenia. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012, p. 1–7. ISBN 978–80–553–0835–7.

[3] Bukovský, I. – Rodriguez, R. – Bíla, J. – Homma, N.: Prospects of Gradient Methods for Nonlinear Control. Strojárstvo extra. 2012, vol. 5_2012, no. 5_2012, p. 1–5. ISSN 1335–2938.

[4] Gupta, M. M. – Bukovský, I. – Homma, N. – Solo, M.G. – Hou, Z.-G.: Fundamentals of Higher Order Neural Networks for Modeling and Simulation. In Artificial Higher Order Neural Networks for Modeling and Simulation. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012, p. 103–133. ISBN 978–1–4666–2175–6.

[5] Bíla, J. – Jura, J.: Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design. In Proceedings of 30th Internationl Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury, 2012, vol. 2, p. 605–612. ISBN 978–9–4912070–3–7.

[6] Jura, J. – Bíla, J.: Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process: Emergence of a new concepts in the interpretation process. In Proceedings of 30th Internationl Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury, 2012, vol. 1, p. 227–233. ISBN 978–9–4912070–2–0.

Studentské práce

[7] Cejnek ,M: Nový přístup k detekci neočekávaných hodnot v biosignálech (New Approach to Novelty Detection in Biological Time Series) , (Supervisor Ivo Bukovsky) Student's Conference STC, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague 2013.

[8] Benes,P..: Software Application for Adaptive Identification and Controller Tuning (Supervisor Ivo Bukovsky) Student's Conference STC, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague 2013.

Software

[9] Demoverze SW k publikaci [8] (open-source: Python 2.6 nebo 2.7 a moduly: Numpy, Matplotlib, wxPython)