Indonésie

Studium v rámci výměnných programů s TU v Indonésii Bandung: Institut Technologi Bandung (ITB) (výborné klima) nebo Jakarta: Atma Jaya Katolik University, Trisakti University (je tam horko), chystáme Udayana University, Jimbarang, Bali

PROČ INDONÉSIE ? Snaha o vyvážení styků ČR s různými oblastmi světa. Tradiční partner 1950–67 Země s 220 mil. obyvateli, obrovskou rozlohou a velkým přírodním bohatstvím. Vzpamatovává s měnové krize 1998 = možnosti spolupráce na rozvoji i pro ČR Krásná země s vyspělou a tradiční kulturou, s velmi přátelským a neagresivním obyvatelstvem, s velikou náboženskou tolerantní, 90% jsou muslimové. Dobrá bezpečnostní situace. Dobrá zdravotní péče v městech universit. Snadný místní jazyk, dobrá plošná znalost angličtiny.

PROČ INSTITUT TECHNOLOGY BANDUNG ? Snesitelné klima, Bandung je cca 800m/mořem. Vynikající odborná úroveň srovnatelná s ČVUT. Většina učitelů studovala v Evropě, USA nebo Japonsku. Studijní programy v angličtině. Z 90% kompatibilní se studijním programem na FS !!! Materiální podmínky: 10 000Kč/měsíc, 10 měsíců

PODMÍNKY PRO UCHAZEČE Absolutní absence rasizmu, náboženské nesnášenlivosti a evropské nadutosti Zájem a pochopení pro orientální kulturu Znalost angličtiny (TOEFEL > 450) Přiměřený studijní prospěch < 2,0 Dobrý zdravotní stav ! výjezd se doporučuje na 2 semestry! vzhledem k aklimatizaci a nákladům dopravy. S prodloužením stipendia a studijních víz jsou potíže, s krácení nejsou.

MECHANISMUS PŘÍPRAVY VÝJEZDU DO IDN **Do konce října přihlásit se u Prof. Uhlíře – Ivan.Uhlir@

fs.cvut.cz, ** Prof. Uhlíř sdruží zájemce do skupiny a pak konsultuje a řídí celou přípravu skupiny.

V polovině listopadu bude zahájena výuka indonéštiny, předmět Kurz Indonéštiny pro výměnné zájezdy, KIV, 2146060, 0+2, z, 2kr. Předmět je ukončen zápočtem v letním semestru. Účelem předmětu naučit se základy indonéštiny až do komunikativní úrovně pro potřeby běžného života v Indonésii.

Vlastní studium v Indonésii však probíhá v angličtině. Znalost indonéštiny není nutná, obyvatelstvo Indonésie mnohem víc umí anglicky než Češi, na universitě je po dohodě ve studijních skupinách výuka v angličtině. Ale zdvořilost je umět aspoň pozdravit v místní řeči. V indonéštině je vhodné na indonéské universitě pokračovat a po návratu složit zkoušku jako druhý jazyk. Indonéština je logický a snadný jazyk, který vzniknul jako vědecky sestavené esperanto z místních jazyků a malajštiny. Mé jednoduchou neskloňuje, nečasuje, tvoří slova skládáním. Výslovnost je téměř stejná s češtinou (proto dělá Angličanům potíže).

Výuka indonéštiny pokračuje za pobytu v Indonésii a je uznatelná jako zápočet z předmětu Kurz technické indonéštiny , KTI 1, 0+2, z, 2kr., uznatelný po návratu.

Po návratu je možno složit zkoušku v předmětu Kurz technické indonéštiny, KTI2 , 2144062, 0+2, 2kr, z, Tato zkouška je uznána jako zkouška ze druhého jazyka v magisterském studiu.

Do poloviny března uchazeči podle pokynů prof. Uhlíře připraví potřebné formální dokumenty, které pošle na ivan.uhlir@

fs.cvut.cz:

 • Cover Letter = motivační dopis anglicky – individuálně ! – důvody proč chce studovat na ITB.
 • CV anglicky s fotografií
 • scan datové strany cestovního pasu platného ještě 18 měsíců po plánovaném návratu
 • Academic Report – anglicky- ze studijního oddělení potvrzený výpis zámek z KOS
 • Studijní plán ve formuláři schedule.xls – anglicky, je základním dokumentem
 • Formulář „Porovnání obsahů předmětů“, form-4.doc, vyplněný jako výpis studijního plánu viz minulý bod
 • Potvrzení lékaře o zdravotním stavu a příslib cestovního zdravotního pojištění

Na základě těchto dokumentů Prof. Uhlíř požádá pro o souhlas proděkana a děkana FS. Dokumenty zašle do konce března na partnerskou universitu v Indonésii se žádostí o schválení přijetí s prominutím školného podle MoU mezi universitami a zahájení řízení o studentská víza.

Měsíc trvá schválení na partnerské universitě a další 2 měsíce se čeká na indonéská studentská víza.

Po oznámení o udělení studijních víz (VIZAS) student uzavře a zaplatí cestovní zdravotní pojištění, podepíše Smlouvu o finančním příspěvku na pobyt na Zahraničním oddělení R ČVUT, koupí letenku, v doprovodu prof. Uhlíře absolvuje zdvořilostní pohovor v angličtině (indonésky pozdravit) na Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze, po kterém jsou mu víza vepsány do pasu. Je předpoklad, že studijní víza budou udělena do konce června.

Odlet je v polovině srpna, kdy začíná na indonéské universitě zimní semestr, který končí v prosinci. Letní semestr začíná v únoru a tvá do konce května.

Ubytování je na koleji university nebo u jejího oficiálního partnera na jednolůžkových pokojích, evropské úrovně.

Z bezpečnostních a pedagogických důvodů není dovoleno:

 • vlastní ubytování u soukromníků bez písemného souhlasu proděkana FMAE
 • řízení motorových vozidel, s výjimkou motocyklů do 150ccm

Student je povinen:

 • dbát pokynů pedagogů partnerské university
 • účastnit se kulturního a společenského programu university
 • respektovat náboženské cítění a zvyky studentů a obyvatel (nekrát si na misonáře)
 • do 30 dne každého měsíce podat zprávu prof.Uhlířovi o průběhu studia o pobytu

j-ednou za pobyt česká skupina uspořádá akci propagace ČVUT a ČR

 • česká skupina po návratu uspořádá během října společnou prezentaci o pobytu pro ostatní studenty, vedení FS a ČVUT a učitele, Velvyslanectví Indonesie.

V Indonésii je dobrá lékařská péče, včetně nemocniční (nedej Bože!), hrazená z cestovního pojištění uzavřená v Praze. Nebezpečí infekčního onemocnění není veliké, ale je dobré (i v ČR) být očkován proti hepatitidě. Také je dobře před odletem z ČR dát si do pořádku chrup. Rozhodně se však nenechávejte od ziskuchtívých lékařů a hygieniků okrádat a očkovat proti spavé nemocí, týfu a jiným exotických chorobám, nekupujte zde drahá a neúčinná antimalarika. Na ostrovech Jáva, Bali kde jsou partnerské university, Lombok, Flores, Sulawesi (Celebes), kde budete žít acestovat takové nemoci nejsou! V omezeném výskytu jsou na Kalimantanu (Borneo) a Irianu ( Nová Guinea), v případě cesty tam se poraďte s indonéským lékařem, ne s čským, který to zná ze stoletých knih. Z nemocí můžete potkat tropickou horečku Dengee, roznáší komár. Malárie to není, průběh je podobný chřipce, následky nenechává. Také se můžete setkat se salmonelozou ( znate z ČR). Dejte svému tělu první měsíc na aklimatizaci. Cestujte nejkratší cestou na universitu, větší cestování si nechte na lednové a letní prázdniny. Zimní semestr začíná v polovině srpna a končí před Vánoci, v lednu jsou prázdniny máte -li zkoušky. Letné semestr začíná koncem ledna.končí koncem května. D1/2 června do ½ srpna si nechte na krásné cestování.

Profil university INSTITUT TECHNOGOGI BANDUNG – Indonésie. Institut Technology Bandung ( indonésky Institut Technologi Bandung) je nejstarší vysoká technická škola v Indonésii. Zároveň je jednoznačně universitou s nevyšší prestiží v Indonésii vůbec v celé jihovýchodní Asií. V hodnocení universit ve světových žebříčcích je více než 10 míst nad ČVUT. Většina současných významných osobností indonéského průmyslu ale i průmyslu okolních zemí jsou absolventi některé z fakult ITB. Tato státní universita je dobrou vizitkou technického vzdělání v Indonésii. Je bohatě podporována indonéskou vládou, současnou a všemi minulými a je úzce napojena na indonéský průmysl. To je vidět na technickém vybavení university s rozsáhlými a dobře vybavenými laboratořemi. Mnoho zahraničních firem, jako Siemens, Philips, Honeywell, Jenbacher školu obdarovalo zařízeními či celými vybavenými laboratoře pro svoji propagaci ve významné 200 milionové Indonésii.

Universita se skládá ze širšího spektra fakult, od klasických stavební, elektro, strojní přes velmi důležitou fakultu geologickou až po fakultu matematickou a fakultu uměleckou. Výhodou je úzká spolupráce až prolínání fakult.

Technické fakulty mají organizaci studia, odpovídající modernímu světovému standardu podle Boloňské konference: 4 roky bakalářské studium, 2 roky masterské studium, 3 roky doktorské studium (o tom, že bakalářské studium v ČR tam raději nemluvte). Proto je snadné pokračování ve studiu ze i na jiných světových vysokých školách. Většina učebních textů na ITB je v angličtině i když oficiální jednací a vyučující jazyk je indonéština. Všechny fakulty vyučují podle individuálního plámu i v angličtině. Většina učitelů absolvovala některý stupeň vysokoškolského vzdělání na zahraniční universitě v Americe, Evropě nebo Japonsku.

ITB má rozsáhlé kontakty se zahraničím. Jsou zaměřeny na USA ( MIT, Utah ), Holandsko (bývalá koloniální metropole ke které má Indonésie stale velmi blízký vztah), Anglii, Německo a Japonsko. Mnoho studentů z ITB v dalším vzdělávání pokračuje na partnerských universitách v těchto zemích, které jim dávají mnoho poměrně vysokých stipendií. Na ITB běžně studuje kolem 200 zahraničních studentů ze všech zemí světa.

Rozsáhlé a inspirující jsou i vědecké a průmyslové projekty na kterých ITB spolupracuje. Kontakt na ITB je vstupenkou do spolupráce s indonéským průmyslem, brannou k obchodu s Indonésií.

S ITB jsem navázal kontakt v březnu 2000, kdy jsem v doprovodu pana velvyslance ČR Ing. Šarapatky navštívil rektora ITB pana prof. Dr. Lilik Hendrajaya. Na schůzce byly navrženy zásady spolupráce ITB s ČVUT, zejména strojní fakultou. Od té doby na ITB každým rokem studuje 3 – 8 studentů z FS ČVUT, celkem přes 50 studentů.

Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc fakulta strojní ČVUT garant spolupráce