Spolupráce našich studentů s firmami během studia

Studenti během studia

Mimo ostatních projektů, mohou naši studenti během studia na našem ústavu začít (placenou) spolupráci s konkrétními firmami na řešení dílčích úkolů ať během semestru, nebou formou letní brigády. Ideálně se taková spolupráce vyvine do aplikačně-výzkumného úkolu pro diplomovou práci a možnost zaměstnání v dané firmě. Pro detailní informace a aktuální nabídky (ať student nebo firma) kontaktujte prosím vedoucí pracovníky našeho ústavu nebo příslušné akademické pracovníky.