Řízení laboratorní úlohy Kaskáda tří nádrží přes web

Česky

Vedoucí práce:

Laboratorní úloha Kaskáda tří nádrží je řízená pomocí řídicího software REX. Řešitel diplomové práce by se měl seznámit s funkcí webového serveru integrovaného do řídicího systému REX a vytvořit webové stránky, které by sloužily jako vizualizace této úlohy a zároveň jako rozhraní pro ovládání této úlohy.