Lidé - Přesná mechanika a optika

Jméno Tituly Telefon Místnost Hlavní specializace
Bernard Jaroslav doc. Ing. CSc. +420 224 352 446 B1-21 metodika experimentu, zpracování naměřených dat
Čáp Jiří Ing., Ph.D. +420 224 352 585 B1-21 konstrukce a návrh optoelektrických přístrojů
Hošek Jan doc. Ing., Ph.D. +420 224 352 552 C2-135 konstrukce přístrojů, optomechanika, mikroobrábění, nanotechnologie
Macúchová Karolína Ing., Ph.D. +420 224 352 701 B1-41 rozptýlené záření, optomechanické konstrukce, vakuová technika
Němcová Šárka Ing. Bc., Ph.D. +420 224 352 585 B1-21 vlnová optika, holografie, optické přístroje, měření
Zicha Josef doc. Ing., CSc. +420 224 352 701 B1-41 vývoj a konstrukce přístrojů pro podporu výzkumu v oblasti přírodních a technických věd, konstrukce optomechanických zařízení