Vozítko na nakloněné rovině řízené pomocí Raspberry Pi

Česky

Vedoucí práce:

Cílem práce je připojit laboratorní model vozítka na nakloněné rovině k Raspbery Pi a vytvořit řídicí algoritmus. Jako vstupně výstupní modul pro Raspberry Pi je použito Arduino. Raspberry Pi je vybaveno řídicím software Rex, ve kterém je řídicí algoritmus navrhován v grafickém jazyce s možností definovat vlastní funkční bloky. Alternativně je možné použít programovací jazyk Python, ovšem použití software Rex je preferováno.