Reálná laboratorní úloha Dvě vodní nádrže pro virtuální laboratoř

Česky

Vedoucí práce:

Laboratorní úloha Dvě vodní nádrže je vzhledem ke své konstrukci a velikosti vhodnou úlohou pro využití jako vzdáleně řízená reálná úloha ve virtuální laboratoři. Pro tento účel je nutné upravit její řídicí algoritmus a doplnit jej o komunikaci prostřednictím webových stránek a současně tyto webové stránky navrhnout. Protože se jedná o reálnou úlohu, je vhodné aby webové stránky obsahovaly i záběry dané úlohy, je tedy nutné vybrat vhodnou webkameru.