Odborný životopis

1991 absolvent astronomického kursu na Hvězdárně a Planetáriu Praha
1999 absolvent fakulty strojní ČVUT obor Přesná mechanika a optika.
1999 mladší vědecký pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR
2000 půlroční studijní stáž na University of Applied Sciences Emden, Německo
2002 odborný asistent Odboru přesné mechaniky a optiky ÚPŘT FS ČVUT
2003 PhD obor Přesná mechanika a optika
2005 jmenován vedoucím Odboru přesné mechaniky a optiky.
2005 účastník mezinárodní letní školy Science and Technology at Nanoscale
2008 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale
2009 jmenován tajemníkem Ústavu přístrojové a řídící techniky
2010 jmenován docentem ČVUT
2011 jmenován členem oborové rady Konstrukčního a procesního inženýrství na ČVUT
2011 účastník mezinárodní letní školy Physics Nanoscale

místopředseda technické komise Evropské normalizační komise CEN/TC 352 - Nanotechnology
člen technické normalizační komise TNK 144 - Nanotechnologie
člen České strojnické společnosti, 2007-2011 člen rady společnosti
člen České společnosti pro vědeckou kinematografii
člen Společnosti Národního muzea