Centrum aplikované kybernetiky 3 (TAČR - Centrum kompetence)

Základní informace

Centrum aplikované kybernetiky 3 navazuje na stávající centrum podporované projekty LN00B096 a 1M0567. Koncentruje špičkové výzkumné a aplikační kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem dlouhodobé spolupráce. Vytvoří nové výsledky v oblasti modelování a řízení výroby, distribuce a konverze elektrické energie, v oblasti inteligentní interakce člověk-stroj, v oblasti strojového vnímání a analýzy obrazů a poskytne nové optimalizační nástroje pro průmyslovou informatiku.

Informace o projektu v systému ISVAV