Department of Instrumentation and Control Engineering

Nové koncepty v teorii signálových tvarovačů s dopravním zpožděním

O PROJEKTU

Projekt se zabývá návrhem původních metod pro analýzu a syntézu tvarovačů signálu s dopravním zpožděním. Tyto algoritmy využívané k tvarování řídicích veličin regulačních obvodů či přímo vstupů systémů s cílem kompenzovat jejich kmitavé módy, jsou ze své povahy diferenčními rovnicemi ve spojitém čase. Aplikací aktuálních výsledků teorie diferenčních rovnic, bude provedena analýza spektrálních vlastností existujících typů tvarovačů.

Dále bude aplikována teorie silné stability neutrálních systémů pro analýzu potenciálních rizik ztráty stability vlivem zapojení tvarovačů ve zpětných vazbách. Hlavním výsledkem bude návrh zcela nové koncepce signálových tvarovačů založené na aplikaci distribuovaných dopravních zpoždění. V porovnání s klasickými tvarovači mají distribuované tvarovače potenciál vykazovat výrazně lepší vlastnosti s ohledem na robustnost, spektrální vlastnosti a stabilitu při zapojení ve zpětné vazbě. Následně budou stanoveny postupy pro syntézu řízení systémů s předřazenými tvarovači a budou provedeny simulační a laboratorní testy k ověření teoreticky získaných výsledků.

Více informací o projektu najdete zde: http://www.cak.fs.cvut.cz/projects/shapers

IDENTIFIKACE

GACR 13-06962S

ŘEŠITEL

Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD.

VÝSLEDKY

https://starfos.tacr.cz/cs/search/txyyaacikqla

UKÁZKY

Comparison of ZV shaper and shaper with distributed delay (52nd IEEE Conference on Decision and Control)

Disturbance rejection with inverse shaper in feedback. (ECC Zurich 2013)