Department of Instrumentation and Control Engineering

Oční endoskop

CÍL PROJEKTU

Vyvinout endoskop pro použití v oční chirurgii a tedy s minimálním průměrem části přístroje, která vstupuje do oka. Přístroj má umožňovat přímý i stranový pohled.

Ve spolupráci s průmyslovým podnikem vyvíjíme rigidní endoskop primárně určený pro nitrooční operace. Endoskop se používá zejména při komplikovaných nebo jinak obtížných zákrocích – např. z důvodu zakalené či zcela neprůhledné oční čočky není možné použít standardní operační mikroskop. Dále je užitečný v případech, kdy je potřeba vyšetřit nebo provést zákrok na vnitřní straně duhovky, která je pro zobrazení mikroskopem nepřístupná. Endoskop bude používán se standardním portem 23ga (průměr 0,635mm). Endoskop bude mít barevnou kameru s výstupem na monitor, vlastní osvětlení a operační laser.

Na řešení grantu se podílejí také studenti magisterského a doktorského studia.

IDENTIFIKACE

grant MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281

ŘEŠITEL

Němcová, Šárka, Ing. Bc., Ph.D.

UKÁZKA