Department of Instrumentation and Control Engineering

Nová laboratorní úloha „Senzorika autonomního auta“

V rámci projektu byla připravena zcela nová laboratorní úloha pro předmět Technické měření. Úloha ukazuje funkce vybraných senzorů, které se dnes používají v autonomních autech. Jedná se o následující sensory: radarový FMCW s plošným skenováním, lidar, kamery. Při stavbě úlohy byly využity hotové kity se senzory. Mechanika modelu auta byla vytvořena studenty, kteří na úloze pracovali.

V předmětu Technické měření budou studenti používat senzorickou část úlohy, např. k určení vhodnosti senzoru k detekci určitého typu materiálu (např. FMCW radar mnohem lépe detekuje kovové překážky) a testovat vlastnosti senzorů (dosah, detekci). Úloha je využitelná i pro další předměty, např. předmět Senzorické systémy (magisterské studium, program Automatizační a přístrojová technika, cca 20 studentů), kde se věnujeme výuce algoritmů pro zpracování signálů ze senzorů (algoritmy typu Sensor fusion).

V předmětu Technická  měření (zimní semestr 23/24) byla již úloha použita (210 CZ studentů, 11 ENG). V předmětu Senzorické systémy bude použita v letním semestru.

IDENTIFIKACE

Vnitřní soutěž PPSR 2023

ŘEŠITEL

doc. Ing. Martin Novák Ph.D.