Department of Instrumentation and Control Engineering

Přednáška – Automatizování těžkého průmyslu mikropodnikem absolventů ČVUT

Přednáška se koná ve středu 14.12 od 16:00 v posluchárně 366.

 
Z posluchárny ČVUT k zajímavým a komplexním automatizačním projektům v těžkém průmyslu. Příklad cesty několika spolužáků z kruhu na FELu k automatizaci v Unipetrolu, Třineckých Železárnách či Mondi. Nekorporátní přístup nám umožňuje realizovat akce, které velké firmy z různých důvodů dělat nechtějí. Můžete se těšit na představení několika projektů z rozličných průmyslových odvětví.

Program dalších přednášek a záznamy minulých naleznete na https://control.fs.cvut.cz/cs/automatizacni_streda/