Department of Instrumentation and Control Engineering

Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou relfektanci materiálů (BINGO)

O PROJEKTU

Projekt BINGO (BTF IN-situ GOnimeteters) je společným projektem Fakulty elektrotechnické ČVUT – katedry počítačové grafiky a interakce a Fakulty strojní ČVUT – odboru přesné mechaniky a optiky ústavu přístrojové a řídící techniky. K dosažení realistického vzhledu digitálně vytvořených 3D objektů je třeba věrně simulovat jejich povrch.

Vizuální vjem povrchu je obecně závislý na směru, ze kterého předmět pozorujeme, směru, ze kterého je předmět osvětlen, a spektru dopadajícího světla. Pro jeden bod povrchu lze tento vjem kvantifikovat jako odrazivost – pětiparametrickou funkci (2 parametry pro směr pozorování, 2 pro směr osvětlení a jeden pro vlnovou délku). Takový popis ale nedokáže zachytit informace o textuře povrchu, případně povrchových a podpovrchových jevech interakce světla s materiálem, které mají často zásadní vliv na odrazivost a tedy i vzhled povrchu daného materiálu. Proto se měří bidirectional texture function — BTF: sedmiparametrická charakteristika zahrnující i plochu povrchu. BTF je měřená jako diskrétní funkce a odpovídá mnoha tisícům snímků povrchu, každý pořízený pod jiným směrem osvětlení a jiným směrem pohledu na měřený povrch.

ŘEŠITELÉ

Havran, Vlastimil, prof. Ing., Ph.D., Hošek, Jan, doc. Ing., Ph.D., Čáp, Jiří, Ing., Ph.D., Němcová, Šárka, Ing. Bc., Ph.D.

VÝSLEDKY

Pro toto měření jsme vyvinuli jedinečné zařízení – Lightdrum – mobilní přístroj pro akvizici BTF dat. Podrobnější informace na stránkách projektu https://dcgi.fel.cvut.cz/projects/lightdrum/cz/ grant č. GA14–19213S

UKÁZKY

Model a funkční prototyp přístroje Lightdrum
Aplikace měřeného vzhledu na různé objekty
Team