Department of Instrumentation and Control Engineering

Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje

Základní informace

Grant SGS15/190/OHK2/3T/12

Cílem projektu je další rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní elektrické stroje vyvinuté v rámci předchozího projektu SGS12/178/OHK2/3T/12, kdy byla sestavena infrastuktura (vysokorychlostní stroj, SiC měnič, uživatelské rozhraní, …) pro experimenty. Cílem projektu je implementace pokročilých algoritmů řízení soustrojí (např. s ohledem na výpočetní zpoždění v algoritmu), implementace bezsenzorového řízení (eliminace potřeby senzoru polohy) a inovace mechanických částí soustrojí jako vývoj pasivního a aktivního magnetického ložiska, jeho řízení, vývoj celkového algoritmu řízení pro spolupráci s rekuperační jednotkou pro výrobu elektrické energie.

Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

Ukázky výstupů

Zpráva – návrh aktivního magnetického ložiska – mechanika, výkonová elektronika