Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj jednotky vysokorychlostního PMSM s modelářským turbínovým motorem

Stav projektu: Podaný projekt
Identifikace:
Základní informace

Tématem projektu je vývoj jednotky, která se bude skládat z vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) a modelářského turbínového motoru. Tato jednotka by měla rozšířit možnosti pracoviště zaměřeného na vysokorychlostní elektrické stroje, které byly vyvinuté v rámci předchozích projektů SGS15/190/OHK2/3T/12 a SGS18/176/OHK2/3T/12. V rámci první fáze projektu bude řešeno konstrukční spojení pro přenos momentu mezi PMSM a modelářskou turbínou. V další fázi – a hlavním cílem projektu – je plánován vývoj moderního vektorového zpětnovazebního řízení, které by umožňovalo provozování vysokorychlostního PMSM v motorickém režimu, generátorovém režimu i v kooperaci s modelářským turbínovým motorem. Díky vývoji řídicí strategie by pak měl ve výsledku vysokorychlostní PMSM fungovat ve 3 režimem. V prvním je využita jeho mechanická energie k roztáčení modelářského turbínového motoru. Ve druhém je provozován modelářský turbínový motor a vysokorychlostní PMSM funguje jako generátor a vyrábí elektrickou energii. V posledním třetím režimu je pak možné provozovat modelářský turbínový motor v režimu spalování, a vysokorychlostní PMSM je využit pro regulaci otáček, popř. je režim využit pro testování momentové charakteristiky PMSM. V poslední fázi projektu se plánuje důkladné testování prototypu a vyvinutých algoritmů.

Řešitel: Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

 

Návrh elektromagnetického obvodu vysokorychlostního PMSM.