Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj jednotky vysokorychlostního PMSM s modelářským turbínovým motorem

Stav projektu: Běžící projekt
Identifikace: SGS21/153/OHK2/3T/12
Řešitel: Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
Kontakt: z.novak@fs.cvut.cz
Základní informace

Tématem projektu je vývoj jednotky, která se bude skládat z vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) a modelářského turbínového motoru. Tato jednotka by měla rozšířit možnosti pracoviště zaměřeného na vysokorychlostní elektrické stroje, které byly vyvinuté v rámci předchozích projektů SGS15/190/OHK2/3T/12 a SGS18/176/OHK2/3T/12. V rámci první fáze projektu bude řešeno konstrukční spojení pro přenos momentu mezi PMSM a modelářskou turbínou. V další fázi – a hlavním cílem projektu – je plánován vývoj moderního vektorového zpětnovazebního řízení, které by umožňovalo provozování vysokorychlostního PMSM v motorickém režimu, generátorovém režimu i v kooperaci s modelářským turbínovým motorem. Díky vývoji řídicí strategie by pak měl ve výsledku vysokorychlostní PMSM fungovat ve 3 režimech. V prvním je využita jeho mechanická energie k roztáčení modelářského turbínového motoru. Ve druhém je provozován modelářský turbínový motor a vysokorychlostní PMSM funguje jako generátor a vyrábí elektrickou energii. V posledním třetím režimu je pak možné provozovat modelářský turbínový motor v režimu spalování, a vysokorychlostní PMSM je využit pro regulaci otáček, popř. je režim využit pro testování momentové charakteristiky PMSM. V poslední fázi projektu se plánuje důkladné testování prototypu a vyvinutých algoritmů.

Cíle projektu
 • Rešerše vhodných modelářských turbínových motorů
 • Rešerše přenosu točivého momentu
  (s prioritou bezkontaktního přenosu na principu magnetické spojky)
 • Modifikace či konstrukce nového vysokorychlostního PMSM
  pro účely připojení k modelářskému turbínovému motoru
 • Návrh spojení pro přenos točivého momentu mezi vysokorychlostním PMSM
  a modelářským turbínovým motorem
 • Konstrukční úpravy, sestavení a zprovoznění výsledného celku
 • Vývoj moderního vektorového zpětnovazebního řízení, realizovaného na FPGA popř. DSP, které by umožňovalo ovládání sestaveného prototypu s přechodem mezi motorovým a generátorovým režimem
 • Testování vlastností prototypu při použití vyvinutých algoritmů
Harmonogram projektu
Rok 1

Rok 1+2

Rok 2+3
Milník – Dokončení rešerše, výběr a koupě modelářského turbínového motoru

Milník – Testy s magnetickou spojkou, testovací pracoviště s turbomotorem a PMSM, algoritmy pro DSP implementaci

Milník – Dokončeny řídicí algoritmy, fungující turbomotor a PMSM, odměřena reálná data
2021

2022

2023
 • Rešerše vhodných modelářských turbínových motorů
 • Rešerše přenosu točivého momentu
 • Rešerše řízení modelářských turbínových motorů
 • Modifikace či konstrukce nového vysokorychlostního PMSM pro účely připojení k modelářskému turbínovému motoru na základě předchozích rešerší
 • Návrh spojení pro přenos točivého momentu mezi vysokorychlostním PMSM a modelářským turbínovým motorem
 • Konstrukční úpravy, sestavení a zprovoznění výsledného celku
 • Vývoj a testování řídicích vlastností v motorovém, popř. generátorovém režimu, využití FPGA i DSP
 • Software pro ovládání pracoviště s vyvinutými algoritmy
 • Naměřená data a zhodnocení předpokladů pro průmyslovou aplikaci
Publikace projektu

2021:

 • GAZEAU, M. Magnetic coupling design. In: Sborník abstraktů Konference STČ. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2021-05-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
  Dostupné zde: Plný text příspěvku
 • HEDAR, M. Overview of PAM&PWM Control Strategies for Controlling High-Speed Electrical Machines. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2021. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2021-05-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
  Dostupné zde: Plný text příspěvku
 • KALOMBO, S. Řízení PMSM metodou MTPA. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2021. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2021-05-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
  Dostupné zde: Plný text příspěvku
 • MYKHAILOV, K. Bezsenzorové řízení vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety s minimalizací chyby odhadu. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2021. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2021-05-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
  Dostupné zde: Plný text příspěvku
 • NAGASHIMA, K. Review and Design of High-Speed Magnetic Couplings. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2021. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2021-05-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.
  Dostupné zde: Plný text příspěvku

2022:

 • KALOMBO, S. Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2022. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2022-26-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022.
 • NAGASHIMA, K. Lightweight eddy current coupling for high-speed machines. In: Sborník abstraktů Konference STČ 2022. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2022-26-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022.
 • NAGASHIMA, K. Control systems and electronics for a 2.9 kw internal combustion engine and battery hybrid multicopter based on power tracking method . In: Sborník abstraktů Konference STČ 2022. Konference studentské tvůrčí činnosti, Praha, 2022-26-04. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022.