Department of Instrumentation and Control Engineering

Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace – řízení, výkonová elektronika

Stav projektu: Ukončený projekt

Identifikace: SGS18/176/OHK2/3T/12

Základní informace

Cílem projektu je další rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní elektrické stroje vyvinuté v rámci předchozího projektu SGS15/190/OHK2/3T/12. K cílům projektu patří vývoj výkonové elektroniky pro napětí 48V, výkon cca 10 kW pro použití v automobilové technice -> pohon kompresoru. Dále je to inovace mechanických částí stávajícího prototypu vysokorychlostního motoru, vývoj aktivního magnetického ložiska a stavba prototypu pasivního magnetického ložiska.

Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Cíle projektu
 • Řízení aktivního magnetického ložiska – realizace za pomoci LabVIEW
 • Mechanický a elektrický návrh aktivního mag. ložiska – vylepšená verze
 • Stavba prototypu elektrického stroje s aktivním magnetickým ložiskem
 • Rešerše a návrh výkonové elektroniky pro vysokorychlostní stroje
 • Řídicí algoritmus pro vysokorychlostní stroje a jeho implementace v prostředí LabVIEW
 • Prototyp pasivního magnetického ložiska a změření charakteristik
Výsledky projektu

Závěrečné zprávy studentů

Aktivní magnetické ložisko – závěrečná zpráva

Pasivní magnetické ložisko – Příprava a test pro hybridní magnetické ložisko

Diplomová práce – Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska

Diplomová práce – Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky

Publikace

2018:

 • KROFTA, J. and J. PETRÁŠ. SGS ? Aktivní magnetické ložisko. [Technical Report] 2018.
 • KROFTA, J. and J. PETRÁŠ. SW pro řízení modelu aktivního magnetického ložiska. [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2018.
 • NOVÁK, Z. and M. NOVÁK. Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation. In: MAGA, D., A. STEFEK, and T. BREZINA, eds. Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018. Mechatronika, Brno, 2018-12-05/2018-12-07. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 171-178. ISBN 978-80-214-5542-9.
 • NOVÁK, Z. Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů. [Technical Report] 2018.
 • NOVÁK, Z. Vysokorychlostní motor s permanentními magnety. [Functional Sample] 2018.

2019:

 • HEDAR, M. Components selection for frequency inverter to control high speed electrical machines. In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2019. Konference studentské tvůrčí činnosti 2019, Technická 4, Praha 6, 2019-04-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 1-4. ISBN 978-80-01-06564-8. Available from: https://stc.fs.cvut.cz/
 • KROFTA, J. ŘÍZENÍ AKTIVNÍHO RADIÁLNÍHO MAGNETICKÉHO LOŽISKA. Defense date 2019-06-26. Master Thesis. CTU FME. Division of electrotechnics.
 • KROFTA, J.K. Návrh řízení aktivního magnetického ložiska. In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2019. Konference studentské tvůrčí činnosti 2019, Technická 4, Praha 6, 2019-04-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf19/9503.pdf?_=1554063772
 • PETRÁŠ, J. Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky. 2019. Master Thesis. CTU FME. Division of electrotechnics.
 • PETRÁŠ, J. Konstrukce laboratorního modelu aktivního magnetického ložiska. In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2019. Konference studentské tvůrčí činnosti 2019, Technická 4, Praha 6, 2019-04-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2020:

 • BLAŽEK, P. Aktivní magnetické ložisko. In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Zámek Lobeč, 2020-09-14/2020-09-16. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 114-117. ISBN 978-80-01-06776-5.
 • PROCHÁZKA, M. Pasivní magnetické ložisko. In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Zámek Lobeč, 2020-09-14/2020-09-16. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 133-135. ISBN 978-80-01-06776-5.