Department of Instrumentation and Control Engineering

Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů

O PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na návrh metod inteligentních algoritmů, využívajících mj. metod strojového učení, schopných včasné detekce neznámého, poruchového či nežádoucího stavu řízeného procesu z měřených signálů. Následná klasifikace nastalého stavu s autonomním vyhodnocením vhodného zásahu pro řídicí systém k včasnému a optimálnímu potlačení nastalého, či budoucího nežádoucího dynamického jevu. Pro navržené zkoumání je třeba vytvořit simulační modely reflektující reálný výskyt takových stavů.

Cílem je pak aplikovat nalezené postupy u vybraných procesů technické povahy. Jedna skupina řešitelského týmu se proto speciálně zaměřuje na potřeby řízení vysokovýkonných střídavých pohonů kolejových vozidel, kde zvyšování výkonnosti kolejové dopravy je za využití vysokovýkonných střídavých pohonů spojeno s problematikou přenosu hnacího momentu, kdy může dojít prokluzům s následnými torzními kmity ovlivňujícími pevnost lisovaného spojení kol s nápravou a opotřebení nákolků a kolejnic. Pro ověření opatření pro potlačení negativních dopadů je nezbytné simulační zázemí jak na počítači, tak experimentální na kladkových stavech, které umožňují navodit v laboratorních podmínkách situace blízké reálnému provozu. V této části aktivit se jedná o pokračování ve vývoji počítačových modelů a v realizaci simulačních experimentů s aplikací netradičních řídicích algoritmů.

Řešitel: Ing. Cyril Oswald Ph.D.

IDENTIFIKACE

SGS18/177/OHK2/3T/12