Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj astronomického detekčního zařízení

Základní informace

Studentský projekt se zabývá technologickou přípravou, realizací a experimentálním ověřením konstrukčního řešení astronomického detekčního zařízení. Při řešení se uvažují zásady konstrukce přesné mechaniky a optiky obohacené o výzkum technologie výroby mikroobráběním.

Projekt se věnuje tématům z oblasti přístrojové techniky, která mají konstrukční a technologický obsah. Optické zobrazování je významnou metodou získávání informací o probíhajících fyzikálních jevech, jež umožňuje posunout dále hranice lidského vědění. Sestrojení a odzkoušení zařízení spolu s technologickým pokrokem mikroobrábění jsou klasickými případy bádání neprozkoumaných oblastí přístrojové techniky s konstrukčním, realizačním a technologickým akcentem.