Department of Instrumentation and Control Engineering

Kompenzátory s dopravním zpožděním pro flexibilní systémy

O PROJEKTU

Projekt je zaměřen na nové koncepty kompenzátorů pro flexibilní systémy založené na obecné teorii přizpůsobení dynamiky modelu a na aparátu signálových tvarovačů. Tento výzkum je motivován posledními výsledky v oblasti tvarovačů signálu a zejména jejich zpětnovazebními implementacemi. Tvarovače a jejich efekt je možné přirozeně formulovat v kontextu teorie přizpůsobení dynamiky modelu: dynamika řízené soustavy je upravena tak, že zpětnovazební systém obsahuje pouze dobře tlumené módy. Tento přístup je slibný jednak z pohledu sjednocující interpretace známých zdánlivě nesouvisejících technických výsledků z oblasti tvarovačů a navíc umožní rozšířit teorii tvarovačů pro komplexní dynamické systémy s mnoha vstupy a výstupy.

IDENTIFIKACE

GA16-17398S

ŘEŠITEL

prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, PhD.

VÝSLEDKY

https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA16-17398S#project-results